Inloggining

Åtkomst till din/er Legalsensemiljö

Din/företagets Legalsensemiljö är endast åtkomtlig via en unik webbadress (URL). Du/ni kan alltså inte komma åt denna via Legalsense ordinarie webbsajt. Har du/ni problem att hitta denna unika URL, kontakta Legalsense för assistans.