Privacy Statement

Legalsense hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers van haar websites en zal derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

In dit Privacy Statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze websites kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle onderdelen van de websites:
 https://legalsense.nl
 https://support.legalsense.nl
 https://rekenprogramma.legalsense.nl

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies zijn ongevaarlijk.

Wij maken gebruik van onderstaande cookies:

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te passen.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Analytische cookies

Met gebruik van Google Analytics en andere analytische cookies wordt bijgehouden hoe onze website wordt gebruikt. Zo kunnen wij de kwaliteit van de website verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt beveiligd (via SSL) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in verschillende landen binnen de EER en daarbuiten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die door Legalsense worden geplaatst:

Partij Cookie Doel Bewaartermijn
Google Analytics _ga, _gat, _gat Er worden (sessie) cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Maximaal 2 jaar
Google Analytics collect Er worden (marketing) cookies geplaatst om bezoekers op verschillende websites bij te houden. Sessie
Google Analytics _utm.gif, _utmb, _utmc, _utmt Statistische cookies, helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Sessie
Google Analytics _utmz Statistische cookie, helpt ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren 6 maanden
Google Analytics _utma Statistische cookie, helpt ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 2 jaar
Zendesk _cfduid Noodzakelijke cookies, helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website in te schakelen. 1 jaar
Zendesk _help_center_session, _zendesk_session, _zendesk_shared_session, _cfruid, _zendesk_thirthparty_test Noodzakelijke cookies, helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website in te schakelen. Sessie
Zendesk @@History/@@scroll|# Statistische cookie, helpt ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Blijvend
 

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Privacy

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit privacy statement, onze cookie policy van toepassing is.

De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

  • browsergegevens;
  • duur van uw bezoek;
  • pagina’s die u bezoekt;
  • links waar u op klikt;
  • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
  • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Gegevens die u aan ons verstrekt

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief (1), bij het gratis gebruikmaken (eenmalige berekening) van het Kantonrechtersformule rekenprogramma (2), bij het aanvragen van een proefabonnement Kantonrechtersformule rekenprogramma (3) en bij het gebruik maken van onze support afdeling (4). Wij verwerken de volgende gegevens:

  1 2 3 4
voornaam contactpersoon X   X X
achternaam contactpersoon X   X X
adres contactpersoon     X  
postcode contactpersoon     X  
plaats contactpersoon     X  
e-mailadres contactpersoon X   X X
geboortedatum   X X  
geslacht   X X  
achternaam     X  
tussenvoegsel     X  
voornaam     X  
functie     X  
datum in dienst   X X  
datum uit dienst   X X  
bruto maandsalaris/bruto inkomen   X X  

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

1. ter nakoming van afspraken met u (wanneer u gebruik maakt van uw abonnement op het rekenprogramma, of wanneer u een beroep doet op onze support afdeling);

2. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde
belangen zijn:

  1.  marketingdoeleinden;
  2. het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening;
  3. het beveiligen en beheren van onze systemen.

(het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website, het afstemmen van de content op de gebruiker)

3. op basis van ondubbelzinnige toestemming (wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief).

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Legalsense. Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Legalsense heeft in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. Hieronder treft u een overzicht van onze verwerkers:

Verwerker Taakomschrijving verwerking Privacy Policy
WPEngine Hosting websites Privacy Policy (English)
TransIP Hosting websites Privacy Policy (Nederlands)
Zendesk Hosting support website Privacy Policy (English)

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht Legalsense te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. U heeft hiertoe de volgende contactmogelijkheden:

Per post:
Legalsense B.V.
Oorsprongpark 1
3581 ES UTRECHT

Per e-mail:
privacy@legalsense.nl

Per telefoon:
+31 85 40136 98

Opt-out mailingen:
via de beschikbare opt-out mogelijkheden in elke mailing

Aanpassingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 19 november 2021.