Interview Van Benthem & Keulen

Johan Koggink, director Van Benthem & Keulen

Johan-Koggink-200x199

 

Det var ett medvetet val att inte ta ett allt-i-ett-paket. Trots att paketen ofta är utmärkta saknar de vissa funktioner som vi behöver. Genom att arbeta i en integrerad arbetsmiljö dit specialistpaket kan anslutas får vi den bästa lösningen som finns på marknaden.

Van Benthem & Keulen är en framstående advokatbyrå med över 80 jurister och notarier. Firman definieras av sin innovativa och klient-orienterade arbetssätt. Detta får uttryck i den personliga servicen till klienterna och i tillämpningen av moderna tekniska lösningar för att stödja detta

Det var ett medvetet val att inte ta ett allt-i-ett-paket.

Numera är det inte längre byråerna, utan kunderna som bestämmer spelreglerna. De har allt högre krav och vill ha ’mer för mindre’. Som advokatbyrå är det viktigt att man är medveten om denna utveckling och omfamnar den. Man måste ständigt förnya sig utifrån klienternas önskemål, och därigenom agera utifrån sin egen vision. Tekniken är en viktig del av detta. Den ska inte enbart göra arbetsprocesser mer effektiva, utan också underlätta för att kunskap kan delas. Denna kunskapsdelning ska ske både internt och med klienter. Utifrån denna vision kommer CRM-systemet Archie att ligga i framkant. Det innehåller all information om våra affärsrelationer, både prospekt och befintliga klienter. Så snart ett prospekt blir en klient bör även PMS- och DMS-systemet (iManage) vara konfigurerat så att backoffice effektiviseras. All data måste vara i ordning. Med detaljerade rapporter kan man fatta rätt beslut, inklusive inom marknadsföring och affärsutveckling. Vårt gamla PMS-system uppfyllde inte dessa krav, så vi började leta efter ett nytt. Legalsense hade fina referenser, särskilt vad gäller användarvänlighet och innehåll. Det fanns bara en liten invändning som kunde ha lagt ett hinder: de relativt få referenserna från vårt marknadssegment (Topp 25). Men teamet på Legalsense har under de senaste månaderna skickligt undanröjt dessa farhågor genom flera genomförda uppdrag hos liknande kunder. Vi är nu helt övertygade om att Legalsense med sin filosofi och sina affärsprocesser kan erbjuda utmärkta tjänster till ett företag i vår storlek.
Det var ett medvetet val att inte ta ett allt-i-ett-paket. Trots att paketen ofta är utmärkta saknar de vissa funktioner som vi behöver. Genom att arbeta i en integrerad arbetsmiljö dit specialistpaket kan anslutas får vi den bästa lösningen som finns på marknaden.